Ring til os

Total entreprise

Vi starter med en grundig dialog for at forstå dine krav, mål og budget. Dette danner grundlaget for hele projektet. Som totalentreprenør har vi ansvaret for at styre hele byggeprocessen. Dette inkluderer planlægningtidsstyringkoordinering af underentreprenører, og sikring af, at alt arbejde udføres i overensstemmelse med tidsplanen og budgettet.

Nogle gange kan vi også være involveret i designfasen af byggeprojektet. Vi samarbejder med arkitekter, ingeniører og andre specialister for at udvikle og finjustere projektet, inden byggeriet går i gang.

Vi ansætter og styrer forskellige underentreprenører og leverandører, herunder murere, tømrere, VVS-installatører, elektrikere osv. Vi sikrer, at disse fagfolk udfører deres arbejde i overensstemmelse med projektets krav og specifikationer. Det er vores ansvar at håndtere budgettet for hele byggeprojektet. Dette inkluderer at holde styr på udgifter, udarbejde økonomiske prognoser, og sørge for, at omkostningerne holdes inden for de aftalte grænser.

Vi er ansvarlige for at sikre, at alt arbejde udføres tilfredsstillende i henhold til gældende standarder og krav. Dette indebærer inspektioner og kvalitetskontrol for at sikre, at byggeriet er sikkert og opfylder de nødvendige specifikationer. Vi fungerer ofte som bindeled mellem bygherren og alle involverede parter. Vi kommunikerer og rapporterer regelmæssigt om projektets fremskridt, ændringer i tidsplanen, budgetafvigelser og andre væsentlige oplysninger til bygherren.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.